Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama

Na temelju članka 4. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele gradskih prostora na uporabu udrugama i Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano, Klasa: 372-01/22-01/41, Urbroj: 2163-10-01/01-22-1 od 14. rujna 2022. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU GRADSKIH PROSTORA NA UPORABU UDRUGAMA. 

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2022. godine.