Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prijem vježbenika u UO za gospodarstvo i EU projekte

U Narodnim novima broj 15/2020, od 07. veljače 2020. godine, objavljen je Javni natječaj za prijem vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci, u Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjan-Dignano, za radno mjesto:

-    Viši referent za gospodarstvo i EU projekte. 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju  se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ˝Narodnim novinama˝. 

Tekst samog natječaja te upute o plaći i provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti dostupni su u prilogu.

 

 

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI  kandidata za prijam vježbenika
 u Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su podnijeli potpunu i pravodobnu prijavu za prijam vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte (NN 15/2020) održati će se u utorak, 03. ožujka 2020. godine s početkom u 09:00 sati, na I katu upravne zgrade Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2.

Sa kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti, održati će se intervju s početkom u 11:00 sati.

Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranje biti će obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem.

                                                             Povjerenstvo

Vodnjan-Dignano 25. veljače 2020. godine

 

Aktualnosti