Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano

 

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području grada Vodnjan – Dignano .

Natječaj provodi Grad Vodnjan – Dignano. 

Natječaj je otvoren od 01. veljače do 31. ožujka 2016. godine.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 100.000,00 kuna, a osigurat će se kroz sredstva Proračuna Grada Vodnjan - Dignano za 2016. godinu.

Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 100,00 kn/m2 uklonjenog krovnog pokrova, odnosno do najvećeg iznosa od 10.000,00 kuna po objektu.

Tekst Natječaja s pripadajućim obrascima (Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3 i Prilog 4) i Pravilnikom nalazi se u prilogu.

Aktualnosti