Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE ZA OBNOVU KAŽUNA NA PODRUČJU GRADA VODNJAN-DIGNANO 2019

Na temelju članka 46. Statuta Grada Vodnjana - Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjana - Dignano˝ broj 02/09, 02/10, 02/13 i 02/18), te Odluke o dodjeli bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjan-Dignano KLASA: 022-05/19-01/10, URBROJ: 2168-04-01/01-19-01 od 22. veljače 2019. godine, gradonačelnik objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE ZA OBNOVU KAŽUNA 

NA PODRUČJU GRADA VODNJAN-DIGNANO

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjana - Dignano (u daljnjem tekstu: Grad) temeljem Odluke o dodjeli bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjana - Dignano od 22. veljače 2019.godine.

Javni poziv objavljuje se povodom održavanja akcije ˝Moj kažun - La mia casita˝ s namjerom da se lokalno stanovništvo aktivno uključi u akciju, te da se obnovi što veći broj kažuna na našem području. 

Bespovratne potpore odobravaju se fizičkim i pravnim osobama koje iskažu interes za obnovu kažuna na području Grada, putem predaje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore (u daljnjem tekstu: zahtjev). Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno do 22. ožujka 2019. godine.

Grad osigurava iznos od 50.000,00 kuna bespovratnih potpora za obnovu kažuna, koja pojedinačno može iznositi najviše do 3.000,00 kn po kažunu. Sredstva se ne mogu odobriti retroaktivno.

Zahtjev treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Grada, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan.

Pored zahtjeva potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- fotokopiju osobne iskaznice

- fotokopiju vlasničkog lista parcele na kojoj se nalazi kažun odnosno suglasnost vlasnika parcele

- najmanje 3 slika kažuna u digitalnom obliku.

Pri dodjeli i definiranju visine potpore, uzeti će se u obzir slijedeći kriteriji:

- lokacija kažuna

- stupanj oštećenja kažuna

- posebnost kažuna.

Konačna lista odobrene potpore biti će objavljena u roku od najviše 45 dana od isteka roka za predaju zahtjeva, na oglasnoj ploči te na internet stranici Grada  www.vodnjan.hr.

Odobrena sredstva uplaćuju se na račun korisnika, nakon završetka radova na obnovu kažuna. Podnositelj zahtjeva je dužan, po završetku radova, dostaviti slike popravljenog kažuna u digitalnom obliku. Ukoliko bude potrebno, tražiti će se uvid obavljenih radova te će se zapisnikom utvrditi da je kažun propisno popravljen. Zadnji rok za završetak radova je 15. studeni 2019. godine.

Zahtjev za prijavu na Javni poziv, kao i ostale informacije o projektu, dostupni su u pisarnici Grada, Trgovačka I/I, 52215 Vodnjan, te na internet stranicama www.vodnjan.hr.

 

GRAD VODNJAN-DIGNANO