Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Vodnjana-Dignano u 2016. godini

Temeljem Odluke o poticanju razvoja poduzetništva na podrucju Grada Vodnjana-
Dignano u 2016. godini, Klasa: 022-05/16-01/04, Urbroj: 2168-04-01-16-1 od 08. veljače 
2016. godine, Grad Vodnjan-Dignano raspisuje:
 

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VODNJANA-DIGNANO U 2016. GODINI

Financijska sredstva u vidu potpora dodjeljuju se kroz pet mjera:

1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA ZA PODUZETNIŠTVO
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME IKANDIDIRANJE EU PROJEKATA
3. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
4. SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE
5. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Gradu 
Vodnjanu-Dignano, Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte, Trgovačka 2, Vodnjan.
Ostale informacije možete zatražiti na telefonskim brojevima 512-453, 511-522 (Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte).
Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Vodnjana-Dignano u 2016. godini na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Trgovačka 2, Vodnjan ili se predaje osobno u pisarnicu Grada Vodnjana-Dignano.

Kompletan tekst javnog poziva nalazi se u prilogu. 

Aktualnosti