Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za dostavu prijava za osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Vodnjan-Dignano

Polaznici se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to na radna mjesta kako slijedi: 

  1. Samostalni upravni referent za prostorno planiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica 
  2. Referent I za prostorno planiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica 
  3. Referent II za prostorno planiranje i gradnju - 1 izvršitelj/ica 

Kompletan tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu. 

 

Aktualnosti