Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje poslova redarske i tehničke službe Grada Vodnjan-Dignano

Na temelju članka 46. Statuta Grada Vodnjan-Dignano (˝Službene novine Grada  Vodnjan-Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13) Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA 
OBAVLJANJEM POSLOVA REDARSKE I TEHNIČKE SLUŽBE 
GRADA VODNJAN-DIGNANO


Predmet Javnog poziva je iskazivanje interesa za obavljanjem poslova redarske i tehničke službe za potrebe održavanja manifestacija u organizaciji Grada Vodnjan-Dignano (u daljnjem tekstu: Grad).

II Pod obavljanjem poslova redarske službe, sukladno Zakonu o javnom okupljanju (NN broj 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12) podrazumijeva se: održavati red i mir, štititi sudionike javnog okupljanja (u daljnjem tekstu: manifestacije) i imovinu koja se nalazi na prostoru održavanja manifestacije, zadržati i predati policiji sudionika koji remeti red i mir, usmjeravanje kretanje sudionika privremene prometne signalizacije za vrijeme trajanja manifestacija.

Pod obavljanjem poslova tehničke službe podrazumijeva se operativna podrška prije, tijekom i nakon održavanja svake manifestacije, što uključuje: nošenje i slaganje inventurnog materijala sukladno potrebama i prirodi manifestacije. Prema inventaru, javnoj imovini i imovini organizatora koja se koristi u svrhu manifestacije postupa se pažnjom dobrog gospodara.

III Prednost imaju osobe sa prebivalištem na području Grada

IV Rok za podnošenje prijava je zaključno do 20.05.2016.

V Iskazivanje interesa moguće je putem za to određenog obrasca dostupnog na www.vodnjan.hr i u pisarnici Grada kojem je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice i liječničku potvrdu

 

Kompletan tekst Javnog poziva i obrazac za iskazivanje interesa nalazi se u prilogu. Aktualnosti