Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa obnove uličnih fasada obiteljskih kuća na području Grada Vodnjan – Dignano 2021

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje obnove uličnih fasada obiteljskih kuća na području grada Vodnjan – Dignano.

Javni poziv je trajno otvoren do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Provoditelja Javnog poziva može ostvariti fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće na području Grada Vodnjan – Dignano.  

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 200.000,00 kuna, a osigurat će se kroz sredstva Proračuna Grada Vodnjan - Dignano za 2021. godinu.

Opravdani troškovi obnove fasade sufinancirati će se nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 50 do 150,00 kn/m2 obnovljene ulične fasade, odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kuna.

Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv može podnijeti sveukupno najviše dvije prijave (u svojstvu vlasnika ili u svojstvu suvlasnika).

Aktualnosti