Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta

U prilogu se nalazi Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade s dvije stambene jedinice na građevinskoj čestici koju čini k.č. 1803/1 u k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29. rujna 2015. godine. u vremenu od 10,30 – 11,30 sati, na lokaciji Trgovačka 2, Vodnjan, II kat. 


GRAD VODNJAN-DIGNANO

 

Aktualnosti