Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta PRAGRANDE d.o.o.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
-    zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine - sustav odvodnje otpadnih voda u naselja Peroj-proširenje sekundarne mreže
na katastarskim česticama k.č.br.: 1035/1, 1019/24, 716/3, 813/2, 811/3, 811/6, 807/15, 1019/20, 1019/21, 818/1, 1035/16, 1035/18, 1035/17, 1047, 716/3, 813/2, 815/1, 807/6, 1019/20, 813/15, 813/20, 807/28 k.o. Peroj (Peroj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  29.04.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.