Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Konačna bodovna lista kandidata koji su podnijeli prijavu na Natječaj za prodaju nekretnina u starogradskoj jezgri u vlasništvu Grada Vodnjana-Dignano u svrhu poticaja stanovanja – VODYOUNG

Na temelju provedenog bodovanja utvrđuje se konačna bodovna lista. 

Temeljem čl. 21. i 22. Odluke o provođenju programa poticaja stanovanja na području Grada Vodnjana-Dignano - VODYOUNG - (Službene novine Grada Vodnjana broj 05/17) pravo prvenstva pri izboru nekretnine ima ponuditelj koji ostvari najveći broj bodova, po redoslijedu od najviše do najmanje ostvarenih bodova.

Kandidati koji su ostvarili pravo na izbor nekretnine biti će pozvani radi izbora nekretnine.

Aktualnosti