Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Konačna lista za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu kažuna na području Grada Vodnjan – Dignano u 2021. godini

Dana 15. ožujka 2021. raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za obnovu kažuna na području Grada Vodnjan - Dignano.

U prilogu se nalazi Zaključak gradonačelnika KLASA: 022-05/21-01/09 URBROJ: 2168-04-01/01-21-02 te konačna lista za dodjelu bespovratnih potpora za obnovu kažuna na području Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu.

Popravak/obnovu kažuna potrebno je provesti u skladu sa pravilima struke, poštujući tradicijske elemente suhe gradnje. Podnositelj zahtjeva je dužan, po završetku radova, dostaviti slike obnovljenog/popravljenog kažuna u digitalnom obliku. Ukoliko se ukaže potreba, Grad će putem struke utvrditi valjanost/ispravnost obavljenih radova.

Zadnji rok za završetak radova je 15. studeni 2021. godine.

Odobrena sredstva uplaćuju se nakon završetka radova na obnovi kažuna.

GRAD VODNJAN-DIGNANO

 

Aktualnosti