Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup pod posebnim uvjetima u starogradskoj jezgri na području Grada Vodnjan-Dignano „PROENT“

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora pod posebnim uvjetima u starogradskoj jezgri na području Grada Vodnjan-Dignano – „PROENT“.

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 13., 14., i 15. ožujka 2019. godine od 09,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu.

Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od  20 (dvadeset)  godina, uz oslobođenje plaćanja zakupnine za prvih 5 (pet) godina trajanja zakupa.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 25. ožujka 2019. godine u 09,30 sati u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2 / I kat.

Sve obavijesti glede poslovnih prostora izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu  dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjan-Dignano  u Vodnjanu, Trgovačka 2/2 kat ili na telefon broj 512-457, 512-453.

Kompletan tekst Natječaja preuzmite u nastavku. 

 

Aktualnosti