Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravi odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava na području Grada Vodnjan-Dignano, u naselju Peroj te uz turističko naselje Barbariga 31.05.2022

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje montažnih objekata – kioska i pokretnih naprava na području Grada Vodnjan-Dignano, u naselju Peroj te uz turističko naselje Barbariga.

Javno nadmetanje provest će se dana 09. lipnja 2022. godine u Vodnjanu, na adresi Trgovačka 2 / prizemlje (ulaz sa Narodnog trga), s početkom u 09,00 sati.

Prijave za usmeno nadmetanje zaprimaju se nakon otvaranja javnog nadmetanja.

 

KLASA: 024-01/22-01/29

URBROJ: 2163-10-03/12-22-2

Vodnjan-Dignano, 31. svibnja 2022. godine

                                                                                             P.O. GRADONAČELNIKA

                                                                                             Kristina Buršić