Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora 09.10.2020

Na temelju članka 35. stavak 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 137/97, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 02/09, 02/10, 02/13, 02/18), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 05/03 i 03/09) i Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano, Klasa: 372-02/20-01/03, Urbroj: 2168-04-01-20-1 od 06. listopada 2020. godine raspisuje se

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na području Grada Vodnjan-Dignano (tekst Natječaja u prilogu).

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 13. listopada 2020. godine od 09,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu na tel. 052 512 453.

Javna licitacija održati će se dana 19. listopada 2020. godine u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2/I kat, s početkom u 09,00 sati.

                                                                                                    GRAD VODNJAN-DIGNANO

 

Aktualnosti