Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora 14.12.2020.

Na temelju članka 35. stavak 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 137/97, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 02/09, 02/10, 02/13, 02/18), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano“ br. 05/03 i 03/09) i Odluke Gradonačelnika od 04. prosinca 2020. godine raspisuje se

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na području Grada Vodnjan-Dignano (tekst natječaja u prilogu).

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 17. prosinca 2020. godine od 09,30 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu.

GRAD VODNJAN-DIGNANO

Aktualnosti