Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

VODYOUNG – program poticaja stanovanja na području Grada Vodnjana - Dignano

Zbog dugogodišnje gospodarske krize koja je dovela do niza problema, uvjeti života za mlade ljude na području cijele države značajno su otežani. Svjedoci smo iseljavanja mladih u inozemstvo, čime se gubi najpropulzivniji dio stanovništva, mlada, visoko-obrazovana populacija.

Svjestan te činjenice, Grad Vodnjan - Dignano je inicirao projekt kojemu je glavni cilj bio upravo izrada programa za mlade pod nazivom VODYOUNG.

VODYOUNG je program poticanja stanovanja koji predstavlja jedan strateški okvir za budući razvoj Grada Vodnjana-Dignano. Programom se predviđaju mjere u smislu povoljnijih uvjeta i poticaja za mlade obitelji koje bi imale namjeru kao mjesto svojega stanovanja izabrati upravo Grad Vodnjan - Dignano. U tu svrhu program predviđa mogućnost otkupa nekretnina u starogradskoj jezgri Grada Vodnjana – Dignano na poček od 2 godine uz priznavanje ulaganja u visini 1/3 vrijednosti izvršenih ulaganja, te osnivanje prava građenja na građevinskim česticama u vlasništvu Grada Vodnjana – Dignano na rok od 50 godina, uz plaćanje godišnje naknade u iznosu od 1,00 kn/m2.

Cilj ove strateške vizije je unapređenja položaja i kvalitete života mladih, te pomoć pri rješavanju stambenih problema s kojima se ova populacija svakodnevno susreće.

Projekt je pažljivo smišljen od strane radne skupine, te su definirani glavni tematski ciljevi: poticati aktivno naseljavanje mladih na području grada, unaprijediti perspektive za život mladih, stvoriti infrastrukturne uvjete te razviti Grad naseljavanjem mlade, visoko-obrazovane populacije.

Ovim se projektom daje prilika svima koji žele svojim radom i trudom podići kvalitetu života u Gradu Vodnjanu-Dignano, te vjerujemo da će se veliki broj mladih željeti prijaviti za sudjelovanje u takvom Programu i na taj način učiniti naš Grad još boljim i ljepšim mjestom za življenje.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U STAROGRADSKOJ JEZGRI U VLASNIŠTVU GRADA VODNJANA-DIGNANO U SVRHU POTICANJA STANOVANJA -VODYOUNG- 

 

NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA GRAĐEVINSKIM ČESTICAMA U VLASNIŠTVU GRADA VODNJANA – DIGNANO U SVRHU POTICAJA STANOVANJA - VODYOUNG -

 

PRILOZI:

 

Aktualnosti