Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. 520/10, 520/11 i 553/43 sve k.o. Vodnjan radi izgradnje ugostiteljskog objekta tipa hotel i objekata u funkciji hotela i apartmanskog naselja na k.č. 520/3, 520/10, 520/11,553/26 i 553/43 sve k.o. Vodnjan

Raspisuje se natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. 520/10, 520/11 i 553/43 sve  k.o. Vodnjan radi izgradnje ugostiteljskog objekta tipa hotel i objekata u funkciji hotela i apartmanskog naselja na k.č. 520/3, 520/10, 520/11, 553/26, i 553/43 sve  k.o. Vodnjan sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Vodnjana – Dignano (Službene novine Grada Vodnjana – Dignano br. 04/07, 05/12, 06/13, 01/15, 06/15). 

Kompletan tekst natječaja nalazi se u prilogu.

Aktualnosti