Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. br. 4037/4 sve k.o. Vodnjan radi izgradnje doma za starije i nemoćne osobe

Raspisuje se natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. br. 4037/4, upisana u zk. ul. broj 10467, k.o. Vodnjan radi izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Vodnjana – Dignano (Službene novine Grada Vodnjana – Dignano br. 04/07, 05/12, 06/13, 01/15, 06/15 i 12/18). Dom za starije mora pružati sva četiri stupnja intenziteta usluga smještaja te imati minimalni kapacitet smještaja za 50 i više korisnika a sve sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14 i 66/15). 

Tekst Natječaja: