Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za osnivanje prava građenja na k.č.br. 535, k.č.br.553/31, k.č.br. 553/29, k.č.br. 553/32, k.č.br. 553/30 i k.č.br. 553/35, sve k.o. Vodnjan radi izgradnje turističkog kampa

Raspisuje se natječaj za osnivanje prava građenja na k.č.br. 535, k.č.br. 553/31, k.č.br. 553/29, k.č.br. 553/32, k.č.br. 553/30 i k.č.br. 553/35, sve upisane u k.o. Vodnjan radi izgradnje turističkog kampa,  sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Vodnjana – Dignano (Službene novine Grada Vodnjana – Dignano br. 04/07, 05/12, 06/13, 01/15, 06/15) i UPU Barbariga zapad I. II. (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano 12/18).

Tekst Natječaja: