Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjana-Dignano KLASA: 944-18/20-01/10, URBROJ: 2168-04-01-20-1 od dana 11. veljače 2020. godine raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjana-Dignano.

Jamčevina za sudjelovanje na natječaju prikazana je u točki I tabelarnog prikaza plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB i uplaćuje se za svaki redni broj posebno. Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Grada Vodnjana-Dignano broj HR3223600001850200007 Grad Vodnjan – Proračun, pozivom na broj HR68 7757-OIB za fizičke i pravne osobe, do početka javnog nadmetanja.

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnina i to dana 02. ožujka 2020. godine za nekretnine koje se nalaze na području k.o. Vodnjana na Narodnom trgu u Vodnjanu u 09:00 sati, a za nekretnine na području k.o. Galižane na Velikom trgu u Galižani u 11:00 sati.
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta i zgrada iz točke I ove obavijesti provest će se usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Grada Vodnjana - Dignano, Trgovačka 2/I kat, dana 05. ožujka 2020. godine s početkom u 09,00 sati. 
Kompletni tekst natječaja i popis dokumentacije koju su natjecatelji dužni priložiti na javnom nadmetanju nalazi u prilogu. 

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana-Dignano u Vodnjanu, Trgovačka 2/II kat ili na telefon broj 535-966, 535-967, 511-522.