Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjana - Dignano

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjana - Dignano.

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnina i to dana 04. veljače 2021. godine za nekretnine koje se nalaze na području k.o. Vodnjan i k.o Juršići na Narodnom trgu u Vodnjanu u 09:00 sati, za nekretnine koje se nalaze u k.o Peroj u 11:30 sati kod crkve u Peroju a za nekretnine na području k.o. Galižane na Velikom trgu u Galižani u 13:00 sati.

Javno nadmetanje provest će se u prostorijama Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2/I kat, dana 08. veljače 2021. godine s početkom u 10,00 sati.