Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjana-Dignano_11.05.2020.

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2168-04-02-20-7 od 10. ožujka 2020. godine raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Vodnjana-Dignano.

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnina dana 18. svibnja 2020. godine na Narodnom trgu u Vodnjanu u 09,00 sati.

Natječaj za prodaju nekretnina iz točke I ove obavijesti provesti će se usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Grada Vodnjana - Dignano, Trgovačka 2, dana 25. svibnja 2020. godine s početkom u 09,00 sati.

Kompletni tekst natječaja i popis dokumentacije koju su natjecatelji dužni priložiti na javnom nadmetanju nalazi se u prilogu.

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti putem telefona na broj 535-967, 382-093, 511-522 ili putem e-maila: martina.tomac@vodnjan.hr, nikola.jukic@vodnjan.hr, pisarnica@vodnjan.hr, sukladno propisanim mjerama prevencije od širenja zaraze koronavirusom COVID-19.