Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

Temeljem administrativnih pregleda pristiglih prijava i terenskih očevida utvrđuje se lista prednosti. 

Kompletan tekst neslužbene bodovne liste nalazi se u prilogu. 

Aktualnosti