Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Neslužbena boodovna lista podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano

Temeljem članka 11. Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano, dana 8. travnja 2016. godine, donosi

Neslužbenu bodovnu listu podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano

 
  1. Temeljem administrativnih pregleda pristiglih prijava i terenskih očevida utvrđuje se lista prednosti kako slijedi:
 
 

Ime i prezime, adresa

Bodovi

1.

Cossara Adriana, Pian 44, Vodnjan

85

2.

Komparić Bogdan, Valmade 10, Pula

80

3.

Gluvak Vlado, B. Biasoletto 1, Vodnjan

75

4.

Bilić – Moscarda Romina, Monteci 8, Galižana

65

5.

Vučerić Miroslav, Rižanske skupine 38, Pula

60

6.

Mišan Petar, Istarska 31, Vodnjan

55

7.

Curi Marija, Ive Tijardovića 16, Zagreb

45

8.

Drljepan Matan, Rudarska 38, Vodnjan

40

   
  1. Kandidati navedeni u listi prednosti ostvarili su pravo na subvenciju temeljem prijave na javni natječaj.
 
  1. Na Neslužbenu bodovnu listu podnositelji prijave na Javnom natječaju mogu Gradu Vodnjan - Dignano podnijeti žalbu u roku od 5 dana od primitka iste. Žalbom je moguće tražiti preispitivanje Neslužbene bodovne liste isključivo na temelju dostavljene dokumentacije. Odgovor na žalbu je konačan.
 
  1. Neslužbena bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano i na internet stranici www.vodnjan.hr.
     

KLASA: 351-01/16-01/07
URBROJ: 2168-04-04/28-16-1
Vodnjan - Dignano, 8. travnja 2016. godine

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dr.sc. Ezio Pinzan

Aktualnosti