Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

OBAVIJEST o djelomičnom poništenju natječaja za prodaju nekretnina objavljen dana 26.studenog 2018. godine

GRAD VODNJAN – DIGNANO

CITTA' DI VODNJAN - DIGNANO

OBAVIJEST

o djelomičnom poništenju natječaja za prodaju nekretnina

Djelomično se poništava Natječaj za prodaju nekretnina KLASA:944-18/18-01/85, URBROJ:2168-04-01-18-2, objavljen dana 26. studenog 2018. godine.

 

U ostalom dijelu objavljeni natječaj ostaje neizmijenjen.

                                                                                                                                        

                                                     GRADONAČELNIK GRADA VODNJANA-DIGNANO