Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje) - radno mjesto viši stručni suradnik II za naplatu potraživanja

Ovim putem obavještavamo kandidate koji su se odazvali na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto "viši stručni suradnik II za naplatu potraživanja" da će se pismena provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u utorak 22.03.2016. godine, s početkom u 13:00 sati.

Testiranje će se izvršiti u upravnoj zgradi Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2, na I katu.

Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju, smatrati će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete iz Oglasa te se pozivaju na testiranje biti će obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa 

Aktualnosti