Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravi odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

ODLUKA O BROJU I VISINI STIPENDIJA I KONAČNA BODOVNA LISTA KANDIDATA 2022/23

20.12.2022. KONAČNA BODOVNA LISTA KANDIDATA 2022/23

07.12.2022. ODLUKA O BROJU I VISINI STIPENDIJA I PRIVREMENA BODOVNA LISTA KANDIDATA 2022/23

Objavljuje se Odluka o broju i visini stipendija u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini te Privremena bodovna lista kandidata za dodjelu stipendija Grada Vodnjan-Dignano u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini.

Na Privremenu bodovnu listu je moguće podnijeti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana objave (putem maila: pisarnica@vodnjan.hr). Po isteku roka za prigovor, donosi se Konačna Bodovna lista.

Za sve informacije dostupni smo na tel. 535-953 ili 535 961.

GRAD VODNJAN-DIGNANO