Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o broju i visini stipendija u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini

U školskoj/akademskoj 2015./2016. godini dodijeliti će se stipendije, sukladno bodovnoj listi koja je sastavni dio ove Odluke. Odluka o broju i visini stipendija u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini te bodovna lista dostupne su u prilogu. 

Sukladno odredbama članka 11. Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Vodnjana-Dignano (Službene Novine Grada Vodnjana-Dignano 06/2014), na bodovnu listu može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana objave. 

GRAD VODNJAN-DIGNANO

Aktualnosti