Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava

Djelomično se poništava Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava na području Grada Vodnjan-Dignano, u naselju Peroj te uz turističko naselje Barbariga, KLASA:022-05/17-01/19, URBROJ:2168-04-01-17-02 od dana 20. lipnja 2017. godine.

Kompletan tekst Odluke u prilogu.