Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravi odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

  • tel. 052/512-453
    e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Odluka o dodjeli prostora na uporabu udrugama

Na temelju provedenog Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora na uporabu udrugama, objavljenog dana 22. rujna 2022. godine, prijedloga liste prvenstva, Klasa: 372-01/22-01/56, Urbroj: 2163-10-03/12-22-1 objavljene dana 24. studenog 2022. godine, te Konačne liste prvenstva, Klasa: 372-01/22-01/56, Urbroj: 2163-10-03/12-22-2 od 06. prosinca 2022. godine donesene od strane Gradonačelnika, donosi se Odluka o dodjeli prostora na uporabu udrugama.