Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu

Slijedom novonastalih izvanrednih okolnosti uzrokovanih gospodarskom krizom radi pandemije virusa COVID-19, a s ciljem i obvezom uravnoteženja prihoda i rashoda Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu, donesene su Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu, a kojima prestaju vrijediti  Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu donesene dana 10. ožujka 2020. godine.

Kriteriji pri donošenju novih Odluka i odabiru novih prioriteta za financiranje bili su sljedeći:

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU:

1. FINANCIRANJE UDRUGA OD LOKALNOG ZNAČAJA
- prednost udrugama koje djeluju na lokalnom nivou, odnosno koje su registrirane na području Grada Vodnjan-Dignano, ili imaju podružnicu registriranu na području Grada

2. FINANCIRANJE REDOVNIH I RANIJE ZAPOČETIH PROGRAMA/AKTIVNOSTI LOKALNIH UDRUGA
- prednost lokalnim udrugama koje provode redovne programe/aktivnosti, cjelogodišnje programe, višegodišnje programe, te aktivnosti koje su započele/završile prije pojave pandemije virusa COVID-19

3. ODRŽAVANJE GRADSKIH MANIFESTACIJA U SMANJENOM OBIMU
- financirati će se isključivo manifestacije u organizaciji Grada Vodnjan-Dignano

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE

1. FINANCIRANJE REDOVNIH I RANIJE ZAPOČETIH PROGRAMA/AKTIVNOSTI LOKALNIH UDRUGA
- prednost lokalnim udrugama koje provode redovne programe/aktivnosti, cjelogodišnje programe, višegodišnje programe, te aktivnosti koje su započele/završile prije pojave pandemije virusa COVID-19

2. POTICANJE SURADNJE I STVARANJE PARTNERSTVA
- prednost udrugama koje projekte/programe provode u suradnji s drugim udrugama, institucijama, odnosno razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima