Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o poništenju natječaja - vježbenik

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, (¨Narodne novine¨ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano  donosi

ODLUKU O  PONIŠTENJU NATJEČAJA
za prijem u službu vježbenika

 

 Članak 1.

Poništava se Natječaj za prijem u službu vježbenika u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano, KLASA:112-05/17-01/05, URBROJ:2168-04-04/17-17-1, objavljenog u Narodnim novinama 99/2017.

Članak 2.

U roku za dostavu prijava na natječaj, objavljenog 06. 10.2017. godine (NN 99/2017) nije se prijavio niti jedan kandidat.

Članak 3.

Sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr.

  

KLASA:112-02/17-01/05
URBROJ:2168-04-04/14-17-4
Vodnjan-Dignano, 20. listopada 2017.

                                                                                PROČELNIK-ASSESSORE
                                                                                            Damir Janko

Aktualnosti