Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Odluka o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Ovom se Odlukom utvrđuju rezultati Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini te se određuju iznosi financijskih potpora za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini. 

Sa korisnicima sredstava zaključiti će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Grada Vodnjan-Dignano.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o rezultatima Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Vodnjan-Dignano u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik.

                                                                                              GRAD VODNJAN-DIGNANO

Aktualnosti