Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto: referent – komunalni redar

15.03.2021. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto: referent – komunalni redar

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju  se u roku od 8 dana od dana objave pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Tekst samog natječaja te upute o plaći i provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti dostupni su u prilogu.

Aktualnosti