Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - referent I za prostorno planiranje i gradnju

Na temelju članka 19., 28. i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano raspisuje

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme

 na radno mjesto:
Referent I za prostorno planiranje i gradnju - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme.

Kompletan tekst Oglasa koji je dostupan u prilogu objavljen je dana 29. ožujka 2016. godine na web stranici i oglasnoj ploči HZZ-a, te na oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano.

Aktualnosti