Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - Referent II za društvene djelatnosti i opću upravu

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta Grada Vodnjana – Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjana - Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opću upravu Grada Vodnjana – Dignano, 18. kolovoza 2015. godine, objavila je 

OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto :

Referent II za društvene djelatnosti i opću upravu – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme. 

Kompletan tekst Oglasa koji je dostupan u prilogu objavljen je dana 18. kolovoza 2015. godine na web stranici i oglasnoj ploči HZZ-a, te na oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano.

 

Aktualnosti