Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - referent II za računovodstvo

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vodnjana-Dignano raspisuje:

OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:
referent II za računovodstvo: 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme. 

Kompletan tekst Oglasa koji je dostupan u prilogu objavljen je dana 26. studenog 2015. godine na web stranici i oglasnoj ploči HZZ-a, te na oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano.


GRAD VODNJAN-DIGNANO

 

Aktualnosti