Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - pomoćni radnik za gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,


OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca


za slijedeće radno mjesto:

1.  Pomoćni radnik  za gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu (m/ž) 
    Broj izvršitelja: 1

Uvjeti:

-    niža stručna sprema ili osnovna škola; 
-    stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove
-    aktivno poznavanje talijanskog jezika,
-    stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornosti za materijalne resurse kojima radi


Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave: 

-    zamolbu s kratkim životopisom
-    domovnicu
-    rodni list
-    uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

Sve gore navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana javne objave.
Gore navedenu dokumentaciju dostaviti u roku za prijavu osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.
Prije izbora kandidati će biti pozvani na razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana.
Izabrani kandidati moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora radu.

 

         Direktor
 Moscarda Guglielmo
 

Aktualnosti