Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - vozač komunalnih vozila

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,

OGLAS
                     za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca

za slijedeće radno mjesto:
1. Vozač komunalnih vozila (m/ž)
Broj izvršitelja: 1
Mjesto rada: područje Grada Vodnjana-Dignano
Kvalifikacija: 
-    srednja stručna sprema za kvalificiranog vozača C kategorije
-    stručno osposobljavanje za rad sa hidrauličnom dizalicom
-    najmanje tri (3) godina radnog iskustva na odgovarajučim poslovima


Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave: 
-    zamolbu s kratkim životopisom
-    svjedodžbu o završenom školovanju za potrebnu kvalifikaciju
-    domovnicu
-    rodni list
-    uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

Sve gore navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana javne objave.
Gore navedenu dokumentaciju dostaviti u roku za prijavu osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.
Prije izbora kandidati će biti pozvani na razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana.
Izabrani kandidati moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora radu. 

         Direktor
 Moscarda Guglielmo