Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3 mjeseca - CONTRADA D.O.O.

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca

za slijedeće radno mjesto:
 

1.  Referent za analitička knjigovodstva (m/ž) 
    Broj izvršitelja: 1

Uvjeti:
-    Srednja stručna sprema ekonomske struke,
-    najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-    aktivno poznavanje talijanskog jezika,
-    poznavanje rada na računalu,
-    položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila,
-    poznavanje zakona iz područja komunalne djelatnost, računovodstva, poreza i financija,

Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave: 

-    zamolbu s kratkim životopisom
-    svjedodžbu o završenom školovanju
-    domovnicu
-    rodni list
-    uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

Sve gore navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana javne objave.
Gore navedenu dokumentaciju dostaviti u roku za prijavu osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.
Prije izbora kandidati će biti pozvani na razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana.

 

         Direktor
 Moscarda Guglielmo
 

Aktualnosti