Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca - Radnik za gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,
 
OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca
 
za slijedeće radno mjesto:
 
1.  Radnik  za gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu (m/ž)
 
 
    Broj izvršitelja: 1
 
Uvjeti:
 
- srednja stručna sprema tehničke, građevinske ili druge odgovarajuće struke;
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima adminmistracije prijema robe, smještaj i čuvanje robe te izdavanje i otprema robe,
- poznavanje rada na uređajima i opremom za gospodarenje otpadom,
- poznavanje rada sa uređajima i opremom za održavanje građevinskih objekata i urbane opreme,
- poznavanje osnove rada na računalo,
- aktivno poznavanje talijanskog jezika,
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornosti za materijalne resurse kojima radi
- položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila,
 
Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave:
 
-zamolbu s kratkim životopisom
-svjedodžbu o završenom školovanju
-domovnicu
-rodni list
-uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.
 
Sve gore navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana javne objave.
Gore navedenu dokumentaciju dostaviti u roku za prijavu osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.
Prije izbora kandidati će biti pozvani na razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana.
Izabrani kandidati moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora radu.
 
Vodnjan-Dignano, 19. 04. 2019.
                                                                                               Direktor
 Moscarda Guglielmo
Aktualnosti