Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama 2021

Na temelju čl. 12 Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjela gradskih prostora na uporabu udrugama (Službene novine Grada Vodnjan-Dignano br. 01/17) objavljuje se Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama.

Aktualnosti