Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Rezultati Javnog natječaja za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija na području Grada Vodnjan-Dignano za 2020. godinu

Sukladno čl. 29. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), nakon provedenog postupka administrativne provjere od strane Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja, te nakon kvalitativne procjene odnosno ocjene i procjene pristiglih prijava od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata, Grad Vodnjan-Dignano objavljuje "Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjana-Dignano za 2020. godinu". 

Grad će, u roku od 8 dana od donošenja Odluke, elektroničkim putem obavijestiti udruge čiji programi, projekti, manifestacije i aktivnosti nisu prihvaćeni za financiranje, o razlozima neprihvaćanja prijave, uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.