Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Službena bodovna lista podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan–Dignano

Temeljem članka 11. Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano, dana 12. travnja 2017. godine, donosi

 

Službenu bodovnu listu podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano

 

  1. Temeljem administrativnih pregleda pristiglih prijava i terenskih očevida utvrđuje se lista prednosti kako slijedi:
 

Ime i prezime, adresa

Bodovi

1.

Jovanka Šodić, Forno Grande 23, Vodnjan

80

2.

Roberto Simonelli, Sant'Isepo 32, Galižana

65

 

  1. Kandidati navedeni u Službenoj listi prednosti ostvarili su pravo na subvenciju temeljem prijave na javni natječaj.
  2. Na Službenu bodovnu listu nije moguće podnijeti žalbu. Gradonačelnik Grada Vodnjan – Dignano donosi Zaključak o utvrđivanju službene bodovne liste i odabiru korisnika.
  3. Službena bodovna lista i Zaključak Gradonačelnika objavljuju se na oglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano i na internet stranici www.vodnjan.hr.

   

KLASA: 351-01/17-01/04
URBROJ: 2168-04-07/28-17-3
Vodnjan - Dignano, 12. travnja 2017. godine

     

                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
                                                    
Dr.sc. Ezio Pinzan

 

Aktualnosti