Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u JLS

Dana 31.svibnja 2015. godine održat će se izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vodnjana-Dignano zaprimat će prijedloge lista kandidata za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u prostorijama grada Vodnjana, Trgovačka 2 (I kat), u slijedeće dane:

- dana 11. svibnja 2015. godine (ponedjeljak) od 18,00 do 20,00 sati i 
- dana 12. svibnja 2015. godine (utorak) od 10,00 do 24 sata.

U dane 09. svibnja 2015. godine (subota) od 09,00 do 13,00 sati i dana 10. svibnja 2015. godine (nedjelja) od 09,00 do 13,00 sati organizirano je pasivno dežurstvo na telefon:
broj 098653837 - Kristina Pavičić-Sirotić i 
broj 0919117166 - Mirsada Budija.Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vodnjana-Dignano
Predsjednik povjerenstva:
Kristina Pavičić-Sirotić, v.r

Aktualnosti