Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta

U prilogu se nalazi Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za gradnju poslovno-stambene zgrade na građevinskoj čestici koju čini k.č. br. 520/2 i dio k.č. br. 520/1 u k.o. Vodnjan

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. srpnja 2015. godine u vremenu od 10,30 – 11,30 sati, na lokaciji Trgovačka 2, Vodnjan, II kat.