Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni poziv za uvid u spis predmeta

U prilogu se nalazi Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za gradnju poslovno-stambene zgrade na građevinskoj čestici koju čini k.č. br. 520/2 i dio k.č. br. 520/1 u k.o. Vodnjan

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. srpnja 2015. godine u vremenu od 10,30 – 11,30 sati, na lokaciji Trgovačka 2, Vodnjan, II kat. 


Aktualnosti