Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Održane Konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina Grada Vodnjana-Dignano – izabrani su predsjednici

Konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina Grada Vodnjana-Dignano održane su u utorak, 30. lipnja. Na konstituirajućim sjednicama konstituirana su dva od ukupno tri vijeća nacionalnih manjina Grada Vodnjana-Dignano:

Konstituirajuće sjednice vodio je Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano Klaudio Vitasović koji je svim izabranim članovima čestitao i zaželio uspješan daljnji rad. Vitasović je naglasio da su upravo nacionalne manjine bogatstvo Vodnjanštine te da će se Grad Vodnjan i dalje zalagati i provoditi sve programe i projekte od važnosti za nacionalne manjine. Vodnjan je uspješan primjer multikulturalnosti i suživota različitih nacionalnih manjina i upravo je to posebnost našega Grada zaključio je Vitasović. 

Konstituirana su slijedeća Vijeća nacinalnih manjina:
1.Vijeće talijanske nacionalne manjine
Livio Belci izabran je za predsjednika, a za zamjenicu predsjednika je izabrana Isabella Matticchio.
Vijeće talijanske nacionalne manjine u novom četverogodišnjem mandatu predstavljati će slijedeći članovi (15 članova):
Livio Belci (predsjednik), Isabella Matticchio (zamjenica predsjednika), Sandro Manzin, Cristina Demarin, Erika Forlani Cardin, Matteo Belci, Fabiana Lajić, Pietro Demori, Igor Geissa, Liliana Manzin, Debora Moscarda, Diriana Delcaro Hrelja, Luca Detoffi, Annamaria Delmoro i Lorenzo Moscarda.

2. Vijeće romske nacionalne manjine
Ibrahim Punušković izabran je za predsjednika, dok će zamjenik predsjednika biti izabran naknadno
Vijeće romske nacionalne manjine u novom četverogodišnjem mandatu predstavljati će slijedeći članovi (15 članova):
Ibrahim Punušković (predsjednik), Giljfidane Hadža, Bajramša Punušković, Šučurija Punušković, Agim Punušković, Aslan Punušković, Huljkije Punušković, Adnan Avdija, Binak Avdiu, Silvana Čepalović, Bajram Punušković, Dibran Punušković, Ferida Punušković, Sedat Punušković i Sebastijan Husein. 

3. Vijeće srpske nacionalne manjine nije konstituirano budući da nije pristupio dovoljan broj izabranih članova te će se isto konstituirati naknadno.

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave imaju pravo predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine, biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati Gradsko vijeće a tiče se položaja nacionalne manjine te davati mišljenja i prijedloge.

Aktualnosti