Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Akcija dezinsekcije komaraca

Dana 30. i 31.05.2019. provesti će se larvicidna akcija dezinsekcije komaraca (suzbijanje ličinki). 

Akcija će obuhvatiti polja za stoku, bačve i kade u vrtovima, smetlišta, ostale vodene retencije u okolici naselja i ukoćnicama Galižane, Gajane, Peroja, Gurana, Sv. Kirina, Sv. Cecilije, Barbarige, Batvača i Betige.