Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu utvrđuje se sadržaj i način redovnog upravljanja pomorskim dobrom van obuhvata dodijeljenih koncesija, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, obilazak i kontrola, održavanje čistoće i prohodnosti pomorskog dobra van obuhvata koncesija i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

Grad Vodnjan-Dignano redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području. 

Grad Vodnjan-Dignano upravlja pomorskim dobrom putem:

- izdavanja koncesijskih odobrenja,

- održavanja pomorskog dobra.

Aktualnosti